Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseamet (lühend MKA) on kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis esindab oma ülesannete täitmisel riiki. Muinsuskaitseameti põhiülesanne on riigi kultuuripärandipoliitika ja arengukavade elluviimine.

Muinsuskaitseamet
Asutatud 1. oktoober 1993
Asukoht Pikk tänav 2, Tallinn
Peadirektor Marilin Mihkelson
Emaorganisatsioon Kultuuriministeerium
Veebileht muinsuskaitseamet.ee

Alates 1. märtsist 2023 on Muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

MKA asub Tallinnas aadressil Pikk 2, esindused asuvad kõikides maakondades.

MKA tööd juhib peadirektor. Põhiülesannete täitmiseks on ametil kaheksa osakonda:

 1. Kommunikatsiooniosakond
 2. Nõustamisosakond
 3. Arheoloogiapärandi osakond
 4. Ehituspärandi osakond
 5. Muuseumide ja kunstipärandi osakond
 6. Pärandihalduse osakond
 7. Õigusosakond
 8. Tugiteenuste osakond

MKA missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

MKA visioon on väärtustada ja hoida Eesti kultuuripärandit.

Muinsuskaitseameti endine peamaja Tallinnas aadressil Uus 18

Muinsuskaitseameti ülesanne on

 • muinsuskaitsetöö korraldamine;
 • riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle;
 • muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine;
 • kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi pidamine;
 • kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine.

Muinsuskaitseamet nõustab mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikke või valdajaid mälestise või ehitise hooldamise, remondi, ehitamise, konserveerimise ja restaureerimise küsimustes, annab soovitusi ja juhendid ning vajaduse korral väljastab hoolduskavasid.

MKA on töötanud mälestise omanikele ja valdajaile välja mitmeid juhendeid ja infomaterjale.[1]

Muinsuskaitseamet viib ellu muuseumide pärandihoidlate projekti, koordineerib muuseumide riiklikku kogumispoliitikat, korraldab muuseumide aastaauhindade konverentsi ja galat, nõustab muuseumide tegevusega seotud küsimustes ning korraldab muid valdkonna arendusprojekte.

Ajalugu

muuda

Muinsuskaitseamet alustas tegevust 1. oktoobril 1993. 1997. aastal korraldati ameti tegevus ümber. Selle tulemusel muutus ameti struktuur. Uueks nimeks sai Muinsuskaitseinspektsioon (MKI). 2002. aastal taastati endine struktuur ja nimi Muinsuskaitseamet. 2018. aastal oli kavas nimetada Muinsuskaitseamet ümber Kultuuripärandiametiks.[2]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Kirjandus

muuda
 • Kadri Tael. "25 aasta tagusest Muinsuskaitseameti loomisest". – Muinsuskaitse aastaraamat 2017, lk 114–117.

Välislingid

muuda