Motiiv (muusika)

Motiiv (ladina keeles motus, 'liikumine') on muusikas väikseim tähendust kandev muusikavorm.

Motiiv moodustab tavaliselt teatud rütmilise ja meloodilise terviku.

Motiivist suuremad muusikavormid on näiteks fraas, lause ja periood.