Lause (muusika)

Lause on muusikavorm, mis koosneb tavaliselt fraasist, fraasi (varieeritud) kordusest ning summeerivast osast, mis tonaalses muusikas lõpeb tavaliselt poolkadentsiga.

Laused moodustavad perioodi.

Lääne muusikateooriasse on lause mõiste analoogia põhjal võetud keeleteadusest. Keeles tähistab lause lõpetatud, teatud mõttes eneseküllast seisukohaväljendust. Muusikavormide hõlmavuse hierarhias paikneb lause kusagil keskel: ta on vähem hõlmav kui näiteks periood, lõik või heliteose osa, kuid hõlmavam kui motiiv või fraas.

Lause omab tähendust eelkõige heliteose teema konstruktsiooni kontekstis, esindades teema tüüpi, mis koosneb kordusest ja arengust.