Fraas (muusika)

Fraas on muusikas motiividest koosnev muusikavorm.

Fraas on tavaliselt tuvastatav tsesuuri abil.

Pikad fraasid võivad koosneda lühematest fraasidest.

Fraasid moodustavad lause.