Monokord (ka monohord) on keelpill, mille kandilisele kõlakastile on pingutatud üks keel ja selle all on pügalad keele kõlava osa pikkuse täpseks mõõtmiseks.

Monokord

Pythagoras määras helide arvsuhteid monokordi abil. Teooria printsiip on lihtne: pinguletõmmatud keel tekitab teatud kindlat helikõrgust, keele pooleks jagamisel kõlab oktavi võrra kõrgem heli. Seega oktav mistahes noodist kõrgemal dubleerib keele võnkesageduse. Sellega väitis Pythagoras, et oktavi arvsuhe on 2:1 kuula. Kui jätkata võrdsete jagamiste rida, siis 2 oktavit on 4:1, oktav pluss kvint on 3:1, kvint 3:2 ja kvart 4:3. Täistoon väljendub seega kvardi ja kvindi vahelise erinevusega, mis on 9:8.