Mitmepoolne arengukoostöö

Mitmepoolseks ehk multilateraalseks arengukoostööks (inglise keeles multilateral development cooperation) nimetatakse koostööd riikide, mitmepoolsete arengupankade ja asutuste vahel, mille eesmärk on sotsiaalse ja majandusliku arengu edendamine arenguriikides.

Vaata ka

muuda

Allikas: Arengukoostöö- ja humanitaaralase terminoloogia sõnaseletusi

Vaata ka

muuda