Koostöö on mitme subjekti tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks.

Koostöö all mõeldakse enamasti koos töötamise protsessi, mille tegutsemise viis arvestab eri osapoolte huve. Oluline on pooltevaheline mõistev suhtumine. Pooled peavad aru saama, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel.

Vaata ka muuda