Mineraliseerumine

(Ümber suunatud leheküljelt Mineraliseerimine)

Mineraliseerumine (ehk mineraalistumine) on protsess, mille käigus orgaanilised ained lagundatakse anorgaanilisteks ehk mineraalaineteks. Nendeks aineteks on enamasti vesi, süsihappegaas, lämmastik, ammoniaak jt ained (ühendid). Protsessi käigus eraldub energiat.

Mineraliseerumisprotsessil on oluline tähtsus ökosüsteemide aineringeis, kuna selle tagajärjel muutuvad keerukamad ühendid lihtsamateks, mis assimilatsiooniprotsessi kaudu uuesti organismide orgaanilisteks koostisosadeks sünteesitakse.

Vaata ka

muuda