Mereannid (inglise seafood) on üldnimetus vesiviljeluses või looduslikult kasvanud mereorganismidele, keda inimene tarvitab toiduks.

Mereannid

Kõige tähtsamad mereannid on kalad ja veeselgrootud.