Meloodia indeks

Meloodia indeks oli nummerdamissüsteem, millega tähistati Nõukogude-aegse heliplaadifirma Meloodia toodetud heliplaate alates 1961. aastast kuni standardi GOST 5289-73 kasutuselevõtuni 1975. aasta suvel. Sellest standardist loobuti peale GOST-standardi jõustumist, kuigi üksikuid Melodia indeksiga plaate ilmus ka hiljem.

Indeksi alguses asuv täht tähistas vastavalt:

  • Д - monosalvestist (sõnast dolgo-igrayuschy ehk kauamängiv),
  • СМ - stereosalvestist (amplituudis piiratud vertikaalkomponendiga, mis võimaldas neid kuulata mono-helipeadega),
  • С - stereosalvestist (sõnast CTEPEO; amplituudis piiramata).

Sellele järgnenud numbrite rühm märkis helisalvestise järjenumbrit ning plaadi formaati.

Välislingid muuda