ГОСТ 5289-73 oli standard, mille järgi tähistati Nõukogude Liidus heliplaate.

Indeksi esimene täht tähistas:

Sellele järgnev number osutab salvestise žanrile:

 • 0 – hümnid, dokumentaal- ja ühiskondlik-poliitilised salvestised;
 • 1 – sümfooniline, ooperi-, kammer-, koori- ja puhkpilliorkestrimuusika;
 • 2 – vene rahvamuusika, vene rahvapillid;
 • 3 – NSV Liidu rahvaste looming;
 • 4 – poeesia, dramaturgia;
 • 5 – salvestised lastele;
 • 6 – estraad, nõukogude heliloojate laulud, operett;
 • 7 – õppeotstarbelised salvestised (õppetunnid, loengud, fonolugemikud jms.)
 • 8 – välismaa rahvaste muusika (folkloor);
 • 9 – muud salvestised (eritellimisel valmistatud, mõõteplaadid, lindude häälte salvestised jms.)

Indeksis kolmandal kohal asuv number näitas plaadi formaati (läbimõõtu):

 • 0 – 301 mm;
 • 1 – 250 mm;
 • 2 – 174 mm.

Sellele järgnev sidekriipsuga eraldatud viiekohaline arv oli plaadipoole (fonogrammi) üleliiduline järjenumber.