Marss-seilkuunar

La Recouvrance.JPG

Marss-seilkuunar, ka marsskuunar (inglise topsail schooner), on 2- või 3-mastiline purjelaev, mille fokkmasti alumises osas on kahvelpuri, ülemises osas aga raapurjestus.

Marss-seilkuunari mastid koosnevad ühest alamastist ja ühest tengist. Fokktengis, mis on masti ülaosaa, on kaks raapurje: fokk-ülamarsspuri ja fokk-alamarsspuri. Fokk-alamasti tagaküljel on kahvelpuri. Teistes mastides on kahvelpurjed ja topseilid.

Marsspurjedele võib fokkmastis lisanduda fokkraa, mis kannab brefokiks nimetatavat raapurje. Sel puhul nimetatakse fokktengi ala- ja ülaosa fokkmarss- ja fokkpraamtengiks, purjesid fokkmarss- ja fokkpraapurjeks ning purjekat praamseilkuunariks.