Marksismi-leninismi õhtuülikool

Marksismi-leninismi õhtuülikool (vene keeles вечерний университет марксизма-ленинизма) oli Nõukogude Liidu kommunistliku partei ideoloogiline haridusasutus Eesti NSVs.

Õppetööd marksismi-leninismi õhtuülikoolis kajastab 1940. aasta ringvaade "Nõukogude Eesti" nr 10, õhtuülikooli avamisest Tallinnas teatati ajakirjanduse vahendusel 1945. aasta 5. veebruaril. Õhtuülikool tegutses EKP linnakomitee juures, õppetöö hakkas toimuma ajalooteaduskonnas ja majandusteaduskonnas üks kord nädalas nelja tunni vältel.

Tartus avati samadel alustel marksismi-leninismi õhtuülikool 1946. aasta 7. märtsil.