Marina Trapido

Marina Trapido (sündinud 9. juunil 1952 Tallinnas) on eesti keemik ja keskkonnakaitseteadlane.

HaridusRedigeeri

Marina Trapido on lõpetanud Tallinna 19. Keskkooli 1969; Tallinna Polütehnilise Instituudi keemiatööstuse protsesside ja keemiaküberneetika erialal cum laude 1974.[1]

Teaduskraad ja kutseRedigeeri

Doktorikraad 1986 (N. Petrovi nimeline Onkoloogia Instituut, Leningrad), "Распределение канцерогенных ПАУ и мониторинг водной среды (на примере водоемов Прибалтийского региона)".[1]

TeenistusRedigeeri

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keemia Instituut, nooremteadur 19741986; teadur 19861987; vanemteadur 19872002; Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna keemiatehnika instituudi vanemteadur 20022005; sama instituudi keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetooli dotsent 20052011; sama instituudi keskkonnakaitse ja keemiatehnoloogia õppetooli professor 20112016; Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi professor 2017–….

Teadustöö põhisuunadRedigeeri

Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud, keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud, keskkonnakeemia ja keskkonnatehnoloogia, osoonimine ja täiustatud oksüdatsiooni protsessid, keemiline kantserogenees, keskkonna saastumine ja seire, reostuskontroll. Viimasel ajal põhiliselt keskkonnatehnoloogia ning märkimisväärset tunnustust on saanud tööd osoonimise ning süvaoksüdatsiooni protsesside valdkonnas. Marina Trapido on avaldanud üle 260 teaduspublikatsiooni. Ta on palju tegelenud teadlaste järelkasvuga ning tema juhendamisel on osoonimise ning süvaoksüdatsiooni protsesside kohta laialdased teadmised omandanud 6 doktoranti ja üle kolmekümne magistrandi.

Teaduskorralduslik tegevusRedigeeri

Marina Trapido on 2007. aastast keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna teadusnõukogu liige. 2006. aastast käesoleva ajani on ta rahvusvahelise konverentsi "Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes" programmikomitee liige. Eesti Toksikoloogia Seltsi asutajaliige. Rahvusvaheliste ajakirjade "Environmental Science and Technology", "Water Research", "Ozone Science & Engineering", "Chemosphere", "Environmental Engineering Science", "Environmental Engineering Journal", " Water Science & Technology", "Industrial and Engineering Chemistry Research", "Chemical engineering Journal", "Journal of Hazardous Materials", Environmental Technology", "Journal of Environmental Management", "Journal of Toxicology and Environmental Health Science", "Oil Shale" jt retsensent.

TunnustusRedigeeri

Marina Trapido on kahekordne Eesti Vabariigi teaduspreemia laureaat: 2001. aastal tööde tsükli "Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks"[2] eest ning 2020. aastal tööde tsükli "Süvaoksüdatsiooni tehnoloogiate arendamine kaasaegsete keskkonnaprobleemide lahendamiseks: tugevalt saastatud tööstusreovetest mikrosaasteaineteni õhus ja vees" [3] eest.

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 Eesti teaduse biograafiline leksikon. Köide 4. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, [2006], lk. 823-824
  2. [ https://www.hm.ee/et/teaduspreemiad%7C Eesti teaduspreemiad]
  3. https://www.sirp.ee/online-uudised/riigi-teaduspreemiad-2020/