Magneetumus on vektorsuurus, mis iseloomustab füüsikalise keha magneetumist. Magneetumust väljendab magneetiku magnetmoment ruumalaühiku kohta:

kus on magneetumuse vektor, on magnetmomendi vektor ja on magneeditava aine ruumala.

Magneetumuse mõõtühik on amper meetri kohta (A/m), seega sama mis magnetvälja tugevusel.

Magneetumuse ja magnetvälja tugevuse vaheline seos on diamagneetikute ja paramagneetikute korral praktiliselt lineaarne:

kus võrdetegur m on magnetiline vastuvõtlikkus.

Ferromagnetiliste materjalide korral puudub ja vahel magnetilise hüstereesi tõttu ühetähenduslik sõltuvus ja selle kirjeldamiseks tuleb kasutada vastuvõtlikkuse tensorit. Magneetumus seostatakse sel juhul välise välja poolt materjalis esile kutsutud magnetinduktsiooniga :

kus on magnetiline konstant ja on materjali magnetiline läbitavus.