Małaryta jõgi

Małaryta või Malarõta on jõgi Valgevenes Bresti oblasti Małaryta rajoonis, Ryta vasakpoolne lisajõgi. Valgevene keeles on jõe nimi Маларыта, vene keeles aga Малорита (Malorita).

Małaryta jõgi
Lähe Małaryta rajoonis
51° 39′ 49″ N, 23° 58′ 19″ E
Suubub Ryta
51° 50′ 58″ N, 24° 7′ 40″ E
Valgla maad Ukraina, Valgevene
Valgla pindala 602 km²
Pikkus 30,5 km
Lang 0.2 m/km
Vooluhulk 2,5 m³/s
Parempoolsed lisajõed Endine Ryta ülemjooks

Jõe pikkus on 30,5 km, jõe valgla on 602 km². Lang on 0,2 m/km.

Jõgi läbib Małaryta linna, see on ka suurim asula jõe kaldal. Varem algas Ryta jõgi Ukrainast. Seoses maaparandustöödega suunati sealsed veed aga Małaryta jõkke. Jõe säng on täies ulatuses maaparandustöödega kraavitatud ja mitmes kohas reguleeritud. Jõe laius on 6–8 meetrit, lammi laius 1–1,5 kilomeetrit.