Jõe lang (lühemalt lang) on mingi jõelõigu pikkuse ja selle languse suhe. Mõõdetakse m/km kohta. Lang 0,1 m/km tähendab, et jõe langus 100 km kohta on 10 m.

Keskmine lang on kogu jõe pikkuse ja jõe languse (jõe lähte ja suudme kõrguste vahe) suhe.

Langusest sõltuvad voolukiirus ning jõe kulutatava ja/või kuhjava tegevuse suurus. Mida suurem on jõe lang, seda suurem on vee voolukiirus ja vee kulutatav mõju jõesängile.

Suurim keskmine lang Eestis on Pärlijõel – 2,48 m/km, väikseim on Emajõel – 0,04 m/km.

Põhja-Eesti jõgedel on lang väike ülemjooksul ja suur alamjooksul, eriti Põhja-Eesti klindi piirkonnas. Lõuna-Eestis on olukord vastupidine: suur lang ülemjooksul ja väike lang alamjooksul. Piusa jõe ülemjooks on kiire, alamjooks on ka kiire ja keskjooks on aeglane

Eesti jõgede keskmisi lange

muuda
Jõe nimi Jõe lang
Pärlijõgi 2,48 m/km
Piusa 2,24 m/km
Elva 2,00 m/km
Loobu 1,70 m/km
Valgejõgi 1,39 m/km
Kunda 1,36 m/km
Ahja 0,97 m/km
Vääna 0,69 m/km
Õhne 0,56 m/km
Raudna 0,42 m/km
Narva 0,39 m/km
Tänassilma 0,26 m/km
Emajõgi 0,04 m/km

Vaata ka

muuda