Münsteri fragment

Münsteri fragment (Münster, Landesarchiv Nordrhein-Westfalen / Staatsarchiv, Msc. VII, 51) on 14. sajandi käsikiri, mis sisaldab osi Walther von der Vogelweide luuletustest koos nootidega.

Walteri Spruch koos viisiga Münsteri fragmendi siseküljel. Kaks eri lehekülgedel paiknevat veergu on pildiks kokku paigutatud

Ajalugu

muuda

Lõuna-Vestfaali aadlisuguvõsa von Rombergide arhiivi inventariseerimisel leidis Münsteri arhiivinõunik Merx 1910. aastal pärgamendist topeltlehekülje, mida kokkuvoldituna oli aastast 1522 kasutatud viljaarvete ümbrikuna. See on siiamaani tähtsaim Walther von der Vogelweide meloodiate allikas ühe täielikult ja kahe osaliselt säilinud viisiga. Lisaks on seal poolteist rida koos viisiga nime all Meyster Reymar, selle autorit pole tuvastatud.

Käsikiri

muuda

Saksakeelne käsikiri on pärgamendilehel mõõtudega 25,5 × 14,5 cm. Kirjutatud on gooti tekstuuris kahes veerus mõlemale poole, kokku 42 kirjarida (sh nootidesse kirjutatud read) ning leht on köitmiseks kokku murtud. Üldise kujunduse poolest sarnaneb Jena laulukäsikirjaga, osa uurijaid oletab, et leht võib olla sealt pärit. Salmide algused on märgistatud punase tindiga joonistatud lombardia versaalis initsiaalidega, mis ulatuvad üle mitme rea, ka värsipaaride (Stollen või Abgesang) algused mõnes laulus rea kõrguste punaste majusklitega. Viis Waltheri stroofi on säilinud üksnes selles allikas. Käsikiri on dateeritud ca 1330. aastasse ja selle loomise koht arvatakse olevat Kesk- või Alam-Saksamaa, kirjutajaks oletatakse vestfaallast.

Muusika

muuda

Käsikiri sisaldab ühe terve laulu (Palestiina laul) ja osaliselt kolm salmilaulumeloodiat (osi König-Friedrich-Ton'ist ja Zweiter Philippston'ist koos tekstidega) kirja panduna gooti notatsioonis. Noodijoonestik on viie joonega, jooned on tõmmatud sama musta tindiga mis tekst, joonte algusesse on tähtedega märgitud c- ja f-noodi asukoht, mis lubab täpselt paika panna meloodia helikõrgused. Rütm seevastu on raskesti rekonstrueeritav[1], sest gooti noodikiri ei märgi noodipikkusi.

Viited

muuda

Välislingid

muuda

Münsteri fragment digiteerituna