Mõjuinstitutsioonid

Mõjuinstitutsiooid on need organid ja jõud, kes majanduspoliitikat kaudselt mõjutavad ja kes oma mõju ning jõudu kõrvalsekkumise ja majanduspoliitilise tahtekavatsuse kaudu kasutavad.


Mõjuinstitutsioonid on:

1) parteid;

2) ühendused ja liidud;

3) turul valitsevad ettevõtted;

4) massimeediakanalid;

5) teadus.