Massimeedia

Massimeedia on suure levialaga kommunikatsioonivahendite rühm, mis mõjutab suurt osa ühiskonnast.

Massimeedia sai alguse 1920ndatel, kui tekkisid üleriiklikud raadiokanalid, suure trükiarvuga ja laia leviga ajalehed ja ajakirjad, kuigi raamatud kui massimeediavahendid, olid juba sajandeid kasutusel.

Viimastel aastakümnetel on interneti kasutuselevõtu tõttu massimeedia levik veelgi hoogustunud. Interneti massimeediavahendid on

ja muud.

Massimeedia sotsiaalsed funktsioonidRedigeeri

Massimeedia sotsiaalsed funktsioonid võib jaotada kolmeks:

 • Informeerivad funktsioonid:
  • uudiste ja ühiskonnas toimuva kohta teabe levitamine;
  • teenustest ja toodete kohta teabe levitamine;
  • avastustest ja teaduse saavutustest teatamine.
 • Juhislikud funktsioonid:
  • ühistegevuse korraldamine, eeskujude toomine;
  • ühiskonnas toimuvale omapoolse hinnangu andmine vastavalt kehtivatele kultuurinormidele;
  • erinevatel ühiskonna rühmadel sobivate poliitiliste, kultuuriliste, kõlbeliste jm väärtuste leida aitamine;
  • erinevate institutsioonide ja juhtimistasandite kohta ühiskondliku arvamuse loomine;
 • Meelelahutuslikud funktsioonid.

Vaata kaRedigeeri