Mõõtevahend

(Ümber suunatud leheküljelt Mõõtevahendid)

Mõõtevahend on kindlate metroloogiliste omadustega tehniline vahend, mida kasutatakse mõõtmiseks kas ainsa vahendina või koos lisaseadmetega. Kindla mõõteülesande jaoks koostatud mõõtevahendi(te) ja lisaseadmete komplekt moodustab mõõtesüsteemi.

Liigitus

muuda

Peamised mõõtevahendid on

Mõõtevahenditega seotud toiminguid metroloogiliste omaduste tagamiseks

muuda
  • Taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor või teavitatud asutus kontrollib mõõtevahendi vastavust kehtestatud nõuetele ja märgistab nõuetele vastava mõõtevahendi taatlusmärgisega.
  • Kalibreerimine (ehk kaliibrimine) on menetlus, mis fikseeritud tingimustel määrab kindlaks seose mõõtevahendiga saadud väärtuse ja etaloni abil realiseeritud füüsikalise suuruse vastava väärtuse vahel;
  • Justeerimine on tegevus, mille eesmärk on viia mõõtevahend kasutamiseks sobivasse töörežiimi tehnilise sekkumise teel; tulemusena muutuvad mõõtevahendi tehnilised näitajad (erinevus kalibreerimisest seisneb selles, et siin toimub tehniline sekkumine, kalibreerimisel seda ei toimu).

Elektroonilised mõõtevahendid

muuda

Enamik tänapäeva elektriliste suuruste mõõtmise vahendeid on oma toimimise põhimõtte poolest elektroonilised. Tüüpilisteks seda liiki mõõteseadmeteks on elektriliste suuruste mõõtmiseks kasutatavad mõõteriistad, näiteks multimeetrid. Elektroonsed on samuti suur osa mitteelektriliste suuruste mõõtmise vahendeid.

Mõõtevahendite näiteid:

Vaata ka

muuda

Allikad

muuda

Välislingid

muuda