Mõõtetehnoloogia

Mõõtetehnoloogia on mõõtetehniliste võtete ja mõõtevahendite kogum teatud mõõtmiste teostamiseks.

Samas tähenduses kasutatakse ka termineid "mõõtemeetodid" ja "mõõtmiste metoodika" ja "mõõtetehnika".

Kitsamas tähenduses võib mõõtetehnoloogia tähendada teatud mõõtmistehnilise või signaalitöötluse meetodi kasutamist. Näiteks elektroonsetes mõõtevahendites võidakse kasutada signaali sünkroonmuundamist (lock-in technology), elektritakistuse mõõtmiseks võidakse kasutada mõõtesilda jms.