Mäluseade (inglise keeles data storage) ehk andmesalvesti (saksa keeles Datenspeicher) on infotehnoloogias funktsionaalne üksus, millesse saab andmeid paigutada (kirjutada), milles neid saab hoida ja millest neid saab võtta (lugeda).

Liitsõnades (muutmälu, säilmälu, välismälu jt) tähendab mälu kogu adresseeritavat salvestusruumi töötlusseadmetes ja teistes mäluseadmetes, mida kasutatakse käskude täitmiseks. Mäluseadmed on laialdaselt kasutusel arvutites ja arvutisüsteemides.

Mäluseadmete ehitus ja talitlus põhineb elektroonikal ja digitaaltehnikal. Varasemal ajal on andmeid töötlemiseks salvestatud mehaaniliselt perfokaartidele ja perfolindile, arvutitehnika algusaastail peamiselt magnetelektriliselt, vt trummelmälu, ferriitmälu, magnetlintsalvesti.

Liigitus muuda

Mäluseadmeid on võimalik liigitada mitmesugustel alustel.

Liigitus toitesõltuvuse järgi:

  • hävimälu – mäluseade, mille sisu haihtub (hävib) elektritoite katkemisel
  • säilmälu – mäluseade, mille sisu ei haihtu elektritoite katkemisel

Liigitus andmete kirjutamise ja lugemise võimaluste järgi:

  • püsimälu (rahvusvaheliselt kasutatav lühend ROM) – mäluseade, mis oli algselt ainult loetav, edasiarendatud versioonid

ka kirjutatavad

  • muutmälu (RAM) – mäluseade, millesse saab andmeid kirjutada ja neid sealt lugeda, kusjuures ühesuguse kiirusega saab pöörduda mistahes (suvalise) mälupesa poole

Liigitus salvestusmeetodi ja andmekandja järgi:

Liigitus mäluseadme asukoha järgi:

  • sisemälu ehk primaarsalvesti – mäluseade, millele protsessoril on juurdepääs andmete kirjutamiseks ja lugemiseks ilma sisend-väljundkanaliteta (sisemälu võib sisaldada teisi mäluliike, näiteks vahemälu ja registreid)
  • välismälu ehk sekundaarsalvesti – mäluseade, mis paikneb antud seadmest (näiteks arvuti emaplaadist) väljaspool ja millele protsessoril on juurdepääs ainult sisend-väljundkanalite kaudu; välismäluks võib olla kõvaketas, pooljuhtketas, mälukaart ja mälupulk (niisuguseid suure mahutavusega sekundaarsalvesteid on nimetatud ka massmäludeks)

Vaata ka muuda

Allikad muuda