Lubjavesi

Lubjavesi on kaltsiumhüdroksiidi vesilahus. Lubjapiima setitamisel või filtreerimisel saadakse lubjavesi.

Vaata kaRedigeeri