Lubjapiim on kustutatud lubja ehk kaltsiumhüdroksiidi sademega vesilahus (suspensioon).

Lubjapiim saadakse lubja kustutamisel ehk segamisel lubja massist kümme korda suurema hulga veega.

Lubjapiima setitamisel või filtreerimisel saadakse lubjavesi.

Täielikult kustutatud lubja pasta segamisel veega saadakse lubivärv.