Loovisik on üldmõistes isik, kelle tegevuse tulemus on looming. Loovisikute ja loomeliitude seaduse tähenduses autoriõiguse seaduse mõistes on loovisik autor või esitaja, kes tegutseb kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal.

 Legaaldefinitsioon: "Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse mõistes autor või esitaja, kes tegutseb kujutava või rakenduskunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal."[1]


Viited muuda