Loorkull

Välja-loorkull (Circus cyaneus)

Loorkull (Circus) on haugaslaste sugukonda kuuluv linnuperekond.

Perekonda kuulub Eestis neli liiki: