Loksa Vene Gümnaasium

(Ümber suunatud leheküljelt Loksa 2. Keskkool)

Loksa Vene Gümnaasium (aastani 1996 Loksa 2. Keskkool) oli aastatel 19882010 eksisteerinud vene õppekeelega üldhariduskool Harju maakonnas Loksa linnas aadressil Posti tänav 27.

Venekeelne õpe Loksa linnas sai alguse 1948. aastal, kui tollase Loksa 7-klassilise Kooli juures avati kolm vene õppekeelega klassi. See jätkus ka kooli reorganiseerimisel Loksa 1. Keskkooliks ja alates 1966. aastast oli võimalik õppida vene keeles kõigis 11 klassis.

Õpilaste arvu jätkuva kasvu tõttu ehitati 1980. aastatel Posti tänavale uus õppehoone, kus 1988. aastal alustas tööd nüüd juba iseseisev vene õppekeelega Loksa 2. Keskkool.

1996. aastal nimetati Loksa 2. Keskkool ümber Loksa Vene Gümnaasiumiks.

Õppetöö koolis toimus Eesti Vabariigi ajal kahel põhisuunal – humanitaarteadused ja reaalteadused. Olulist rõhku pandi eesti keele õpetamisele. Alates 2000. aastast rakendati kõigis klassides osalist eestikeelset õpet.

Kooli direktor oli aastatel 1988–2010 Galina Nikitina. Aastatel 19571988 kureeris Loksa 1. Keskkoolis venekeelseid klasse õppealajuhataja Galina Voronina.

Nõukogude perioodil näitas õpilaste arv püsivat kasvutendentsi. Kui 1965 oli vene õppekeelega lapsi 359, siis aastaks 1988 oli nende arv kasvanud 630 õpilaseni ja 1990. aastaks 657 õpilaseni. Pärast seda on toimunud püsiv langus – nii oli 1994 venekeelses koolis õpilasi 479 ja 2009. aastaks oli nende arv langenud alla 300.

Tulenevalt sellest taasühendati Loksa Vene Gümnaasium 2010. aastal eesti õppekeelega Loksa 1. Keskkooliga. Kahe kooli liitmisel tekkinud kakskeelne õppeasutus hakkas kandma Loksa Gümnaasiumi nime.

Kirjandus

muuda
  • "Loksa Kool". Koostajad Valvi Joaväli ja Urve Toompuu. Tallinn: TEA Kirjastus, 2002
  • "Loksa Vene Gümnaasium". Koostajad Galina Nikitina, Larissa Plehhova, jt. Loksa: Loksa Vene Gümnaasium, 2003
  • "Школьные годы чудесные". Koostajad Loksa Gümnaasiumi õpetajad Galina Nikitina juhtimisel. Таллинн: TEA Kirjastus, Loksa Gümnaasium, 2018

Välislingid

muuda