Lipukaartide mäng

Lipukaartide mäng oli 1980. aastate lõpu poole eesti koolilaste hulgas populaarne kaardimäng, mille kaardid valmistati käsitsi. Kaardipakk koosnes eri riike tähistavatest kaartidest, millele oli tavaliselt joonistatud riigilipu kujutis ja kirjutatud riigi nimi, pindala, rahvaarv ja pealinna nimi. Iga riigi kohta oli pakis üks kaart. Kaartide arv pakis sai maksimaalselt olla võrdne maailma riikide arvuga. Tavaliselt olenes kaartide arv autori järjekindlusest kaartide valmistamisel.

Lipukaarte 1980-ndate lõpust

Lipukaartidega mängiti mängu, mis meenutas natuke kaardimängu "Linnade põletamine". Pakk segati ja jaotati mängijate vahel ära nii, et iga mängija sai võrdse arvu kaarte. Mängija hoidis kaarte käes pakina ja mängus osales mängija paki kõige pealmine kaart. Kaartide jaotamise järel küsis alustav mängija üht kaardil toodud parameetri väärtust. Kõik teised mängijad võrdlesid seda oma kaardipaki pealmise kaardi vastava väärtusega ja see, kelle kaardi vastav väärtus oli suurim, võitis ringi ja sai teiste mängijate kaardid endale. Tihi saaja sai ühtlasi ka õiguse järgmisena küsida. Lisaks võrreldi ka lipu värvide arvu, riigi ja pealinna nime tähtede arvu. Mängija, kes suutis endale koguda kõik kaardid, oli mängu võitja.