Lineaarne järjestus

Lineaarseks järjestuseks hulgal X nimetatakse matemaatikas osalist järjestust, mille puhul hulga X mis tahes elementide a ja b korral ab või ba. Hulka, millel on defineeritud lineaarne järjestus, nimetatakse lineaarselt järjestatud hulgaks ehk ahelaks.