Liikumisandur on mõõtemuundur, mis muundab mingi objekti liikumise ‒ asukoha või asendi muutuse ‒ elektrisignaaliks. Seda signaali võib kasutada näiteks valgusti või valveseadme häiresignaali sisselülitamiseks.

Valgusti liikumisanduriga
Liikumisanduri PIR-tajur (kahe ümmarguse Ø 6,5 mm püroelemendiga)
Mikrolaine-liikumisanduri kasutamine valgustuse lülitamiseks

Liikumisandurid võivad olla toimelt aktiivsed või passiivsed.

Aktiivne andur kasutab objekti liikumise kindlakstegemisel Doppleri efekti: võrdleb väljakiiratud mikrolainete sagedust (mõnes anduris näiteks 24 gigahertsi) objektilt peegeldunud mikrolainete sagedusega. Liikuva objekti lähenemisel andurile peegeldunud signaali sagedus suureneb.

Peamiselt kasutatakse passiivseid liikumisandurid, mis ise midagi ei kiirga, ent reageerivad infrapunakiirguse, seega soojuskiirguse intensiivsuse muutumisele, kui soojust kiirgav objekt (inimene, loom, mootorsõiduk) siseneb anduri vaatevälja.

Passiivset liikumisandurit tuntakse PIR-andurina (lühend inglise k sõnadest Passive InfraRed). Niisuguse anduri tajuri talitlus põhineb püroelektrilisel efektil: kui püroelemendile langeb rohkem soojuskiirgust (nt lähenevalt inimeselt), siis kristalli temperatuur veidi tõuseb ning kristalli pinnale koguneb vastavalt rohkem elektrilaenguid. Tulemusena kristalli vastaselektroodide vaheline pinge muutub; selle muutuse registreerib tundlik elektroonikalülitus.

Tundlikkuse suurendamiseks on tajuri ees plastkuppel, mis on läbipaistev peamiselt infrapunakiirtele. Kupli pinnal moodustatud pisiläätsed moodustavad püstvõretaolise rastri. Seetõttu reageerib andur paremini kiirtele ristsuunalisele liikumisele kui liikumisele sensori poole või eemale. Niisuguse anduri rakenduspiirkond võib ulatuda 15 meetrini (kuni 90-kraadises sektoris). Paigalduskoha valimisel tuleb arvestada, et akna taga (läbi klaasi) toimuvale liikumisele tajur ei reageeri.

Valgustuse lülitamiseks kasutaval anduril on kolm reguleerimisvõimalust:

  1. sisselülituskestuse aja seadistus (näiteks mõnekümnest sekundist mõne minutini); sisselülitatud valgustuse korral algab väljalülitamise aja lugemine viimasest liikumisest; reguleerimisnupu teksttähis TIME
  2. anduri tundlikkuse seadistus, kui soovitakse et andur ei reageeriks koduloomade liikumisele; teksttähis SENS
  3. taustheleduse tundlikkuse seadistus, s.t kui hämar peab olema, et andur üldse reageeriks; teksttähis LUX; sissemurdmishäireseadmes kasutataval liikumisanduril hämarusregulaator puudub, sest andur peab reageerima liikumisele sõltumatult valgusest

Mikrolainekiirgusel põhinevad andurid on üldiselt tundlikumad kui PIR-andurid. Mõningaid aktiivseid liikumisandureid nimetatakse ka kohalolekuanduriteks, sest tajuvad ruumis asuvat liikumatut võõrkeha.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda