Lekepealne madalsoo

soo Läänemaal

Lekepealne madalsoo, ka Leke soo kõnekeeles Lekepealne, Laheva Leke, on soo Lääne maakonnas Haapsalu linna piiril vastu Lääne-Nigula valda, Laheva ja Kadaka külas.

Soo on noor madalsoo keskmiselt 1 meeter üle merepinna. Soo loodeservas endise Vastalõugu sauna juures oli veel 20. sajandi algupoolel väike jäänukjärv[1], sügiseti esimese jääga käidi seal haugi raiumas (tänapäeval keelatud kalapüügiviis). Soo edelaosa on mõõduka kuivenduse mõjuga ja võsastub, ida ja põhjaosa on valdavalt heas seisus luhttarnasoo. Piki soo idaserva on arvukalt suuremaid ja väiksemaid allikaid, kujunemas on allikasoo laigud. Soos kasvab mitmeid looduskaitse all olevad taimeliike, pesitseb sookurg

Soo lääneserva läbib eesvooluks olev Võnnu oja. Soo keskosa läbib vana magistraalkraavina Möldre oja, mis poolitab soo võsastuvaks ja heas seisus osaks. Soosse suubub põhja poolt kraavidest ajutine karstioja Alba karstijärvest [2].

Lekepealse idaservas asub arheoloogiamälestisena kaitse all olev ohvriallikas (Laheva Silmaallikas), registri nr 10122[3].

Ala on kasutusel olnud heinamaana ja servaaladel karjamaana. Ala läbib kunagiste valla piiride lähedal paar kiviaeda.

Viited

muuda
  1. [1], Maa-amet, Ajaloolised kaardid, Skemaatiline kaart, 1935
  2. [2], T. Ploompuu 2013. Taebla karstijärved. Eesti Loodus, nr 6-7, lk 36–39.
  3. [3], Maa-amet, Kultuurimälestised