Allikasoo on madalsoo, mis toitub survelisest põhjaveest[1].

Allikasoo Viidumäe looduskaitsealal

Sageli paiknevad allikasood nõlvaalal (nimetatud ka nõlvasoodeks) või nõlva jalamil.

Põhjaveest toitumise tõttu on allikasoo temperatuurirežiim stabiilne.

Allikasoos kasvab mõnikord haruldasi ja reliktseid taimi[2].

Viited muuda

  1. Eesti põllumajandusentsüklopeedia, 1. kd, 1998. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.
  2. Ökoloogialeksikon, 1992. Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Kirjandus muuda

  • Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.