Legis actiones

(Ümber suunatud leheküljelt Leges actiones)

Legisaktsiooniline protsess (ladina keeles legis actiones) – kõige vanem hagi kohtumenetluse liik Rooma õiguses.

Nimetus legis actiones tuleb õigusliku hagidest, mida teostatakse allkirjutatude seaduse järgi (näiteks 12 tahvli seadused). Legisaktsioonilise protsessi põhitingimuseks oli hageja ja kostja kohalolek. Siinjuures, hageja vastutas kostja kohale tulemise eest. Selle jaoks esimene võiks kasutada sundust.

Kohtuprotsess liigitati kaheks osaks: "õigusele püstitamine" (in jure) ja "õiglusele pöördumine" (in judicio). Esimese osa või in jure jooksul hageja esitas pretensiooni kohtusse. Teine osa või in judico oli kohtumenetlus ise.