Leektemperatuur

Leektemperatuur on õli või muu põlevvedeliku kuumutamisel madalaim temperatuur, mille juures vedeliku pinnalt eraldunud aurude ja õhu segunemisel tekib kokkupuutel lahtise leegiga plahvatus. Leektemperatuuri saavutamisel vedelik ise veel ei sütti.