LaTeX on dokumentide ettevalmistussüsteem, mis kasutab märgenduskeelt ja TeX-programmi. LaTeX on kõrgema taseme keel kui TeX. LaTeX pakub vahendeid dokumendi loomise automatiseerimiseks, mis teeb selle kasutamise TeX-ist lihtsamaks, säilitades TeX-i pakutava trükikvaliteedi. LaTeX-i algse versiooni töötas 1980ndail väja Leslie Lamport. Praeguseks on LaTeX kujunenud peamiseks TeX-i kasutamise vahendiks. Praegu kasutatav versioon on LaTeX2e. LaTeX on vaba tarkvara.

LaTeX
Autor Leslie Lamport
Viimane väljalase LaTeX2e
Platvorm Mitmeplatvormne
Arenduse staatus Aktiivne
Suunitlus Trükiste vormindus
Litsents LaTeX Project Public License (LPPL)
Veebisait http://www.latex-project.org/

LaTeX dokumenti ette valmistades kirjeldab autor dokumendi loogilise struktuuri tavaliste märksõnade abil, nagu peatükk, osa, tabel, joonis, valem jms. Teksti ja dokumendi muude elementide paigutuse eest hoolitseb LaTeX süsteem. LaTeX pakub valmis kujul dokumentide stiile nagu raamat, kiri, artikkel jms ja vahendid peatükkide, valemite, tabelite ja piltide automaatseks nummerdamiseks ning kasutatud kirjanduse viidete ning sisukorra loomiseks.

LaTeX süsteem on struktureeritud pakettidesse. Kasutatavate pakettide hulk sõltub dokumendi iseloomust ja keerukusest. LaTeX on uute pakettide loomise kaudu vabalt laiendatav. Võimalik on kasutada ka kõiki TeX-i käske. LaTeX-i .tex-fail luuakse tekstiredaktoriga.

Näide

muuda

See näide demonstreerib LaTeX'i sisendit ja sellele vastavat väljundit:

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\title{\LaTeX}
\date{}
\begin{document}
 \maketitle 
 \LaTeX{} is a document preparation system for the \TeX{} 
 typesetting program. It offers programmable desktop publishing 
 features and extensive facilities for automating most aspects of 
 typesetting and desktop publishing, including numbering and 
 cross-referencing, tables and figures, page layout, bibliographies, 
 and much more. \LaTeX{} was originally written in 1984 by Leslie 
 Lamport and has become the dominant method for using \TeX; few 
 people write in plain \TeX{} anymore. The current version is 
 \LaTeXe.

 % This is a comment; it is not shown in the final output.
 % The following shows a little of the typesetting power of LaTeX
 \begin{align}
  E &= mc^2               \\
  m &= \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}
 \end{align}
\end{document}
 

Välislingid

muuda