Tarkvara väljalaske elutsükkel

Tarkvara väljalaske elutsükkel (inglise software release life cycle) on tarkvara versioonide ajaliselt järjestatud hulk, mis valmistatakse enne selle tarkvara väljalaset.

Tarkvara väljalaske elutsükli etapid

Tarkvara väljalaske elutsükkel koosneb erineva stabiilsuse ja töövalmidusega versioonidest. Kõigepealt valmivad programmist alfaversioonid, seejärel beetaversioonid ja lõpuks väljalaske kandidaadid.

Teatud inimesed internetis või tarkvaraettevõttes katsetavad seda programmi ja otsivad sellest vigu. Neid inimesi kutsutakse testijateks. Testijad võivad töötada tarkvaraettevõttes ja saada programmi testimise eest palka, aga võivad olla ka vabatahtlikud kõikjalt maailmast. Eriti oluliste ja laia levikuga programmide koostamisel kasutatakse mõlemaid. Kui testija leiab programmist vea, siis saadab ta selle kirjelduse tarkvara haldajale. Pärast katsetusjärku väljastatakse programm avalikkusele, kuid beetatestijad otsivad vigu veel edasi. Kui ilmneb tõsine turvalisuse viga, siis väljastatakse parandatud väljalase võimalikult kiiresti. Väikesed vead kogutakse kokku, parandatakse ära ja nende parandatud versioon väljastatakse korraga.

Alfaversioon on kõige vearohkem. Paljud vahendid ei pruugi selles korralikult töötada. Beetaversiooni saab mõnikord juba avalikkusele väljastada, sest vigu on vähem. Väljalaske kandidaat on juba üpris stabiilne versioon.

Nii alfaversioonist, beetaversioonist kui väljalaske kandidaadist võib valmida üle ühe versiooni, üle kolme siiski harilikult mitte.

Lõppkasutajatele hakatakse müüma tavaliselt üksnes viimast stabiilset versiooni.