Aisis

(Ümber suunatud leheküljelt La-dubldiees)

Aisis (tähtnimetus) ehk la-dubldiees (silpnimetus) on noodinimed. Aisis on saadud a noodi altereerimisel tervetooni võrra üles (kõrgendamisel).