Lüganuse põllumeeste konvent

Lüganuse põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Lüganuse külas.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Maidla, Lüganuse ja Erra vald.

Konvendi juhatus: esimees Johannes Eero, Gustav Tiimus, Leo Isküll.

Konvendi poolt valitud Põllutöökoja liige: Johannes Piirimaa.

Konvendi liikmed: Johan Ruberg, Tiiman Tamme, Johannes Remmak, Ruuben Kohver, Rudolf Räis, Jaan Innus, August Muda, Albert Sooden, August Nurk, Eduard Pungas, Meinhard Laur, Johannes Kuuler, (seltskondlikkude organisatsioonide poolt, hiljem Aleksander Pungas), Ella Trummar (maanaiste poolt).