Lõhine leht on taime leht, mille väljalõiked ulatuvad sügavamale kui veerand lehelabast. Lõhine leht on kas sulglõhine või sõrmlõhine.