Lehelaba on lehe peamine, fotosünteesiv osa. See on lehe kõige laiem, suurem ja silmapaistvam osa. Enamasti kinnitub lehelaba varrele rootsu abil, rootsuta lehelabad kinnituvad vahetult varrele, moodustades sageli lehetupe.

1 – pearood 2 – külgrood 3 – leheserv 4 – lehealus 5 – lehetipp

Lehelabal saab eristada tipmist osa ehk lehetippu ja alumist osa ehk lehelaba alust.

Lehelaba kujusid

Lehelaba kujud muuda