Waldorfkool Läte

(Ümber suunatud leheküljelt Läte (kool))

Waldorfkool Läte on üks kümnest Waldorfi pedagoogika koolist Eestis. Kool avati aastal 2008 Erakool Läte nime all, mis aastast 2016 on Waldorfkool Läte.

Kool asub Keilas aadressil Keskväljak 15. 2018/2019. õppeaastal õpib koolis 167 õpilast.[1][2]

Waldorfkooli Läte sünni- ja ajalugu

muuda

Waldorfkooli Läte asutamine sai alguse kahest lapsevanemast, kes otsisid sobivat kooli oma koolieelikust tütrele. Kuna Neile jäid silma Eestis olevad Waldorfi koolid, otsustasid Nad oma lapse panna just sinna kooli. Olemasolevate koolide asukoht osutus perele liiga kaugeks, seega otsustati luua uus Waldorfi kool oma kodukohta, Keilasse.[1]

Aasta 2007 mais toimus esimene kohtumine Keila Kultuurikeskuses, kus tutvustati uue kooli loomise ideed. Sama aasta oktoobriks oli piisavalt huvilisi ja loodi Haridus- ja Kultuuriselts Läte.

2007. aasta oktoobris kirjutati alla asutamislepingule, võeti vastu põhikiri ja eesmärk avada Waldorfi pedagoogikale tuginev kool. 2008. aasta 1. septembril alustas Erakool Läte tegutsemist 12 esimese klassi lapsega Keila lasteaed Rukkilille koolitustiivas. Kooli esimene klassiõpetaja oli Epp Orgse, kes on 2019. aasta seisuga ka Waldorfkool Läte juhataja.[1]

2017. aasta septembris sai Waldorfkool Läte tähtajatu tegevusloa.[1]

Koolielu

muuda

Waldorfkool Läte töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi antud koolituslubade alusel, õppetöö põhineb Waldorfi koolide raamõppekaval ja lisaks oma kooli õppekaval, mis muudab kooli omanäoliseks.[1]

Koolis on 9 põhikooliklassi, igas lennus 1 klass.

Õpilastele antakse numbrilise tunnistuse asemel kirjalik iseloomustus, ülevaade kooliaastal toimunust ja läbitud õppeainete temaatika.

a) lapse füüsilise, emotsionaalse, vaimse ja sotsiaalse arengu kirjelduse,

b) ülevaate õpilase õpihuvi ja ainetealaste saavutuste kohta,

c) üldinformatsiooni kooliaasta jooksul toimunust,

d) läbitud õppeainete temaatika.[1]

Numbriline tunnistus antakse, kui õpilane lahkub enne põhikooli lõppu teise kooli ning järgmises koolis on vaja numbrilist tunnistust. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus

«5» väga hea

«4» hea

«3» rahuldav

«2» puudulik

«1» nõrk[1]

8. klassis tuleb õpilastel sooritada aastatöö(loovtöö).[3]

Koolis on 17 õpetajat, 1 abiõpetaja, büroojuhataja ja kooli juhataja.[1]

Iga kuu lõpus toimub Kuupidu, kus iga klass esineb oma etteastega.[3]

Paljud sündmused on seotud kalendripühadega.[3]

Viited

muuda
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 [1], Haridus- ja Kultuuriselts Läte, Vaadatud 26.03.2019
  2. [2], Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus, vaadatud 26.03.2019
  3. 3,0 3,1 3,2 [3], Käsiraamat waldorfkooli lapsevanemale, vaadatud 26.03.2019