Kungla tee on tänav Rae vallas Peetri alevikus.

Tänav saab alguse tupikuna (tänava algusosa ehk lõik Tartu maanteest praeguse tegeliku alguseni on välja ehitamata), ristub seejärel Häälinurme tänavaga, Kungla põiguga ja lõpeb praegu Niinesaare teel. Tulevikus on plaanis tänavat pikendada arendatava Kopli teeni, see lõik tagab ligipääsu rajatava Peetri külaplatsi juurde.

Tänav on praegu ligikaudu 345 meetrit pikk, kuid sellest umbes 55 meetrit (tänava keskosa) on välja arendamata. Seetõttu ei ole tänav ühest otsast teise autoga läbitav (tänava algusest tänava lõppu autoga sõitmiseks tuleb teha ring mööda Häälinurme tänavat ning Kuldala ja Niinesaare teed). Tulevane pikendus Niinesaare teelt Kopli teeni pikendab tänavat umbes 230 meetri võrra.


Pilte

muuda