Häälinurme tänav

Häälinurme tänav on tänav Rae vallas Peetri alevikus.

Tänav saab alguse Vana-Tartu maanteelt, ristub Kungla teega ja lõpeb Kuldala teel, olles ligikaudu 590 meetrit pikk (koos keskel asuva nimetu ringikujulise osaga ja endise Häälinurme (Nurme) taluni viiva nimetu tupikuga kokku 930 meetrit).

Häälinurme tänav on eraomanduses, kuuludes sama tänava majaomanike moodustatud Häälinurme Arenduse MTÜ-le. Seetõttu ei ole ta avatud avalikule liiklusele.

Tänava keskel asub väike looduslik kaasik – Häälinurme park –, kuhu Häälinurme Arenduse MTÜ on rajanud rannavõrkpalliplatsi; plaanitud on rajada ka väike puhkeala.

Kõigi Häälinurme tänava äärsete kinnistuteni on veetud tsentraalne vee- ja kanalisatsioonivõrk, samuti valguskaabliühendus.

Tänava nimi tuleneb ajaloolise Häälinurme talu nimest (nõukogude-aegsetel maakaartidel näidatud kui Helinurme talu; tänapäeval Maa-ameti registris kajastatud Nurme lähiaadressi nime all), mille endistele maadele tänav 2004. aastal rajati. Esialgu oli tegu kruusateega, 2007. aastal tänav asfalteeriti ja paigaldati tänavavalgustus.

Pilte muuda