Koonduslaagrite vangide eraldustunnused

Hollandi juudid, tähistatud kollase tähe ja "N"-iga Buchenwaldi koonduslaagri kogunemisplatsil (veebruar 1941)

Koonduslaagrite vangide eraldustunnused juurutati natsionaalsotsialistliku Saksamaa koonduslaagrite süsteemis 1936. aastal. Markeerimissüsteemi eesmärgiks oli vangide rühmitamine ja nende tuvastamise lihtsustamine.

Vangide eraldus-grupeerimissüsteem lihtsustas SS-surnupealuuüksuste (SS-Totenkopfverbände) valvuritel koonduslaagrite vangide identifitseerimist päritolumaa, rassi, rahvuse, süüteo jms alusel. Numbrid asendasid vangide nimesid.

Poliitiline Kriminaal Emigrant
Piibliuurija Homoseksuaal Asotsiaal
Lihtne kolmnurk Red triangle.svg Green triangle.svg Blue triangle.svg Purple triangle.svg Pink triangle.svg Black triangle.svg
Kordusvangistus Red triangle repeater.svg Green triangle repeater.svg Blue triangle repeater.svg Purple triangle repeater.svg Pink triangle repeater.svg Black triangle repeater.svg
Kuulumine trahvikompaniisse Red triangle penal.svg Green triangle penal.svg Blue triangle penal.svg Purple triangle penal.svg Pink triangle penal.svg Black triangle penal.svg
Juutide markeeringud Red triangle jew.svg Green triangle jew.svg Blue triangle jew.svg Purple triangle jew.svg Pink triangle jew.svg Black triangle jew.svg
Erimärgistused Male race defiler.svg
„Jüd. Rasseschänder“ ("juudist rassirüvetaja")
Female race defiler.svg
rassirüvetaja
Escape suspect.svg
Põgenemisoht
Inmate number.svg
Vangi number
Sleeve badges.svg

Eraldustunnuseid kanti järgmises järjestuses: Vangi number, kordusvangi triip, kolmnurk või täht, trahvikompanii liige, põgenemisoht
Red triangle Pole.svg
Poolakas: „P“ punasel kolmnurgal
Red triangle Czech.svg
Tšehh: „T“ punasel kolmnurgal
Armed forces red triangle.svg
Wehrmachti liige: ümberpööratud punane kolmnurk
Special inmate.svg
Eriline vang: pruun käepael
Koonduslaagrite vangide eraldustunnuste kuju ja värvus