Kontrast (muusika)

Kontrast on muusikas vormi kujundav kompositsioonimeetod, mis seisneb vastandlike omadustega muusikalise materjali kõrvutamises.

Kontrast võib olla näiteks rütmiline, meloodiline, harmooniline või tämbriline.