Kontakti hoidmine

Kontakti hoidmine on suhtluspartnerite vahel toimuva märkamine ja vajaduse korral kontakti taasloomine ning seeläbi suhtlemise soodustamine.

Kontaktioskused suhtlusoskuste skeemil (ESTÜ, 2007)

Kontakti hoidmise lähtepunkt on küsimus, milline on pooltevaheline kontakt praegu, st kas nad on emotsionaalselt ja sisuliselt ühel lainel. Vajaduse korral tuleb kontakt taas luua (nt Oletan, et sulle eriti ei meeldi, et ma sellest räägin?).[1][2]

Psühholoogiline kontakt on kahepoolne akt, mis hõlmab keskendumist suhtluspartnerile ja veendumust, et tema vastab omapoolse keskendumisega.[3]

Kontakti püsivuse mõjuridRedigeeri

Kontakti jätkamise võimekus seisneb kolme suure fookuse üheaegses hoidmises:

 1. Märkamine, mis toimub teise inimesega, kuidas ta ennast tunneb, milline on tema kehakeel, sõnavalik, emotsioonid, ning vajaduse korral neile reageerimine (nt Ma vaatan, et sa oled kuidagi mõttesse jäänud... mis sa praegu sellest arvad? ... See vist tekitas sinus mingeid küsimusi, mida täpsemalt? Sa ei ole vist päris nõus?) Siinkohal tulevad appi aktiivse kuulamise ja selge eneseväljenduse oskused.
 2. Teema fookuses hoidmine: kas liigutakse soovitud eesmärgi poole või valgutakse laiali ja on vaja tagasi pöörduda ning muude teemade kohta teha eraldi kokkuleppeid (nt See on oluline teema ja sellest võiks teinekord pikemalt rääkida. Kas me võiksime selles teemas praegu kokku leppida, et... Mida me praegu selles küsimuses teeme?)
 3. Enda tunnetest teadlik olemine ja nende juhtimine, mis on osa emotsionaalsest intelligentsusest.
 4. Endale selles kontaktis oma vajaduste meenutamine.

Hea kontaktRedigeeri

Hea kontakt ilmneb selles, et[4]:

 • suhtluspartneri vastused on spontaansed, ausad;
 • suhtlusspartner väljendab oma tundeid, on märgata empaatilisust;
 • suhtlusspartner saab aru, et ta on suhtluspartneri jaoks oluline;
 • mittesõnalised suhtlusvahendid, mida suhtluspartner kasutab, väljendavad respekti, siirust;
 • reageeringud on selged, vastavad räägitule.

Sügava kontakti loomist ja hoidmist kirjeldab koostöise kontakti tehnika.

Kui suhtlemine hakkab lõppema, siis on ees kontakti lõpetamine.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Tamm, J. (2018). Suhtlemistreeningu materjalid – kontaktioskused. Käsikiri.
 2. Bolton, R. (2006). Igapäevaoskused. Väike Vanker.
 3. Watzlawick, P., Bavelas, J.B., Jackson, D.D. (1967). Pragmatics of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. Norton Co.
 4. Jalak, K., Kõiv, K. (2001). Nõu andjast nõustajaks. Self II.