Konsistoorium ehk luterlik kirikuvalitsus on kiriku haldus- ja kohtukolleegium, mis koosneb kas ainult vaimulikest või vaimulikest ja ilmikutest (segakonsistoorium).

EELK Konsistoorium Tallinnas Toompeal

Konsistooriumi liikmeid nimetatakse assessoriteks.

Vaata ka muuda