Konfidentsiaalsus

Konfidentsiaalsus on üks infoturbe kolmest põhimõistest.

AKIT vahendab konfidentsiaalsuse definitsioonid[1]:

  • ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt: teabe omadus olla kättesaamatu või paljastamatu volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
  • ISO/IEC 2382: andmete omadus, mis näitab, millises ulatuses need andmed ei ole volitamatutele isikutele, protsessidele või muudele olemitele kättesaadavad ega avalikustatud

AKITi selgituste kohaselt seisneb konfidentsiaalsuse olemus järgmises:

"teabe levi kitsendatus, üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist (teised kaks on käideldavus ja terviklus).

- sisuliselt hõlmab salastatust, omandteavet ja/või privaatsust ;

- sõltuvalt kontekstist on tähendus kvalitatiivne ("on/ei ole konfidentsiaalne") või kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema konfidentsiaalne")".

Terminoloogia

muuda

Tuleb hoiduda konfidentsiaalsust segi ajamast privaatsusega. Konfidentsiaalsus on seotud infokaitse ja süsteemidega, konfidentsiaalsusvajadus võib esineda nii eraisikul, asutusel kui firmal. Seevastu privaatsus kuulub kategooriasse Inimõigused ning on omane üksnes inimesele, seda ei esine loomadel, juriidilistel isikutel, ärisüsteemidel ega robotitel.

Viited

muuda
  1. AS Cybernetica. "konfidentsiaalsus". AKIT.