Käideldavus on üks kolmest infoturbe põhimõistest. Käideldavus osutab, kas infosüsteem töötab ning/või kas andmed on kättesaadavad (seda muidugi vaid ettenähtud kasutajale, nn volitatud isikule, mitte aga igaühe tarbeks).

AKIT vahendab käideldavuse ametliku definitsiooni[1]:

  • ISO 7498, ISO/IEC 27000 jt: omadus olla volitatud olemi nõudel õigel ajal kättesaadav ja kasutuskõlblik

AKIT selgitab käideldavuse olemust nii: "käideldavus on üks kolmest teabe turvalisuse tuumelemendist (teised kaks on konfidentsiaalsus ja terviklus); iseloomustab teabe, IT-süsteemide, inimeste ja protsesside teovõimet ja kättesaadavust sel ajal, mil organisatsioon neid vajab; sõltuvalt kontekstist on tähendus kvalitatiivne ("on/ei ole käideldav") või kvantitatiivne ("mil määral on käideldav")".

Viited Redigeeri

  1. AS Cybernetica. "käideldavus". AKIT.